× 

Ako čítať receptOP – oko pravé

OL – oko ľavé

Sféra – dioptria okuliarovej šošovky, korigujeme do diaľky alebo do blízka, dioptrie môžu mať hodnotu „+” alebo „-”

Cylinder – znamená, že je potrebná korekcia astigmatizmu, dioptrie môžu mať hodnotu „+” alebo „-”

Os – je nevyhnutná aby okuliarová šošovka mohla byť správne umiestnená v ráme. Vždy je zlučovaná s cylindrom, a jej rozmedzie je od 0 do 180 stupňov.

PD – je vzdialenosť zreníc.