× 

Zásad ochrany osobných údajov


ObsahI. Komu sú určené Zásady ochrany osobných údajov?

1. Kodano.sk so sídlom v Českom Těšíne, Hlavní třída 43/34 venuje osobitnú pozornosť súkromiu užívateľov používajúcich internetové stránky www.kodano.sk. Ak používate internetové stránky sú Zásady ochrany osobných údajov určené práve Vám.
2. V Zásadách ochrany osobných údajov nájdete informácie o tom, akým spôsobom používame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, akým spôsobom ich chránime, a aké máte práva a povinnosti.
3. Pamätajte si, že ak neprijmete Zásady ochrany osobných údajov, nebudete môcť nakupovať v internetovom obchode Kodano.sk.
4. Zásady ochrany osobných údajov sú časťou informácií internetového obchodu Kodano.sk.


II. Kto zbiera moje osobné údaje?

1. Správcom Vami uvedených osobných údajov je Kodano.sk so sídlom v Českom Těšíne, Hlavní Třída 43/34.
2. Ak máte otázky týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov alebo všeobecne týkajúcich sa osobných údajov, napíšte nám na [email protected] alebo na našu poštovú adresu:
Hlavní Třída 43 / 34,73701 Český Těšín.


III. Akým spôsobom sú zhromažďované osobné údaje?

1. Ak navštívite internetové stránky Kodano.sk, sú automaticky zhromažďované osobné údaje týkajúce sa Vašej návštevy, najmä:
   a. IP adresa,
 b. druh operačného systému,
 c. druh / typ prehliadača.

Samotná návšteva na našich internetových stránkach nevyžaduje uvedenie žiadnych informácií, ani osobných údajov.
2. Na zber zostávajúcich údajov dochádza iným spôsobom, napr. pomocou telefónu, faxu, mailovej pošty, vyplnením formulára prihlásenie k newsletteru výlučne vtedy, ak s tým súhlasíte, napr. s cieľom obdržania akčných ponúk, prihlásenie sa k odberu newslettera alebo vytvorením objednávky. Pomocou týchto prostriedkov nám môžete odovzdať svoje osobné údaje, ako napr .:
   a. meno a priezvisko,
 b. mailová adresa,
 c. číslo telefónu,
 d. adresa,
 e. dodacia adresa,
 f. potrebné údaje na realizácie platby za objednávku

3. Vaše osobné údaje sú zhromažďované tiež v priebehu registrácie Vášho účtu v internetovom obchode Kodano.sk alebo pri uzatváraní transakcie nákupu.
4. Aby sme to zhrnuli, Vaše osobné údaje môžeme zbierať aj neskôr opracovať na:
a) uzatvorenie a vyhotovenie predajnej zmluvy našich výrobkov (v súvislosti s tým tiež k účtovníctva);
b) ochrany pred eventuálnymi nároky z titulu predajnej zmluvy a za účelom vykonania reklamácie;
c) v reakcii na vaše otázky (ak ste zavolali alebo nám napísali s dotazom na objednávku a alebo požiadali o vytvorení objednávky);
d) marketingu našich výrobkov (ak ste našim zákazníkom, spracovanie Vašich osobných údajov na marketingové účely môže prebiehať v rámci tzv. oprávnených záujmov, na rovnakom základe používame marketingové nástroje v súlade so súbormi cookies, vo zvyšných prípadoch sa naše marketingové činnosti zakladajú na Vašom súhlasu );
e) zasielanie newslettera - pokiaľ k tomu vyjadríte súhlas.


IV. Ako vyzerá zber údajov za účelom realizácie objednávky?

1. Pred vytvorením objednávku v internetovom obchode Kodano.sk môžete si vytvoriť účet, čo umožňuje rýchlejšie objednanie ďalších objednávok.
2. Registrácia účtu vyžaduje uvedenie vašej mailovej adresy, ktorá bude zároveň vašim prihlasovacím menom a heslom chrániacim Váš účet.
3. Ak sa rozhodnete vytvoriť objednávku v našom internetovom obchode, budeme potrebovať vaše údaje, ako napr .: meno a priezvisko, adresa bydliska, eventuálne iná doručovacia adresa, mailová adresa, číslo telefónu. Okrem toho môže internetový obchod Kodano.sk zhromažďovať informácie o Vašej kreditnej karte v prípade zvolenia možnosti úhrady objednávky kartou a zároveň výberom založenia účtu v obchode.
4. Zhromažďujeme Vaše údaje opísané v predchádzajúcom bode na účel uzavretia predajnej zmluvy, za účelom jej realizácie a tiež na účely účtovníctva.
5. Bez uvedenia údajov, o ktorých je reč v bode IV.3. nie sme schopní s Vami uzavrieť zmluvu.
6. V prípade odberu newslettera a vyjadrenie súhlasu s jeho obdržaním Vás žiadame iba o uvedenie Vašej e-mailovej adresy, na ktorej budú od nás zasielané informácie. V rámci prevencie zdravia a v súlade s pokynmi výrobcov môže byť Vami uvedený e-mail alebo číslo telefónu využívané tiež na pripomenutie o končiaci lehote nosení šošoviek.
7. Kedykoľvek môžete odstúpiť od odberu kliknutím na odkaz anulující odber, ktorý sa nachádza v päte každého newslettera.


V. Ako sú zhromažďované údaje automatickým spôsobom? Čo to sú súbory cookies?

1. Ako sme sa už zmienili, pri príležitosti Vašej návštevy nášho internetového obchodu zbierame automaticky niektoré Vaše údaje. Údaje sú zhromažďované skrze tzv. súbory cookies.
2. Cookies sú súbory odoslané do Vášho počítača alebo iného zariadenia počas prezerania internetovej strany alebo internetového obchodu.
3. Cookies nám umožňujú zapamätanie a overenie Vašich preferencií. Vďaka tomu môžeme napr. opraviť Vaše výsledky vyhľadávania, starať sa o presnosť Vami zobrazených informácií a tovaru, ale tiež zapamätať si Vašu návštevu ako prihláseného používateľa.
4. Cookies nevykonáva žiadne úpravy alebo zmeny nastavenia v zariadení alebo programu, ktorý bol inštalovaný na Vašom zariadení.
5. Pamätajte si, že máte nárok na nevyjadrenia súhlasu s naším využitím cookies (dajú sa zablokovať).
6. Ak chcete blokovať cookies, odporúčame Vám vybrať príslušné nastavenia vo vašom internetovom prehliadači.
7. Obvykle cookies môžu byť odstránení z prehliadača prostredníctvom možnosti "odstrániť históriu" a označenie cookies pomocou zaškrtávacieho poľa alebo zablokovanie možnosti sťahovania cookies v prehliadači.
8. Chceme Vás informovať, že prezeranie internetové strany bez zmeny nastavenia prehliadača znamená vyjadrenie súhlasu s naším využívaním cookies. Relevantné správa na túto tému sa zobrazí automaticky vždy pri prvej návšteve daného užívateľa na internetovej strane a v internetovom obchode Kodano.sk. Zablokovanie cookies alebo ich odstránenie môže spôsobiť, že niektoré možnosti obchodu sa môžu stať nedostupné (napr. zapamätanie hesla prihlásenie k účtu, automatické doplnenie polí objednávkového formulára).
9. Údaje zozbierané automaticky pomocou cookies budú nami používané na:
a) anonymné analýze správania užívateľov v internetovom obchode Kodano.sk
b) zbiera demografické údaje o užívateľoch;
c) personalizácia obsahu internetového obchodu Kodano.sk. Chceme čo najlepšie prispôsobiť našu ponuku Vašim preferenciám a potrebám, preto personalizácia obsahu internetového obchodu Kodano.sk znamená, že výrobky, ktoré uvidíte na stránke ako doporučené, budú nami vyberané adekvátne podľa toho, čo ste si predtým prezerali alebo ktoré ste už predtým zakúpili. Ak nevyjadrujete súhlas s takou personalizáciou obsahu, okrem zmeny nastavenia prehliadača nám môžete vždy napísať na adresu [email protected] a podať zodpovedajúci námietku.


VI. Aké iné technológie sledujúce aktivity na strane používame?

A. Google Analytics (cookies) - analýzy štatistík strany

1. Google Analaytics využíva technológiu "cookies" za účelom sprostredkovania analýzy zdrojov pohybu a spôsobu, akým návštevníci využívajú internetovú stránku.
2. Google zhromažďuje na svojich serveroch údaje získané umiestnením súborov cookies na zariadeniach a používa tieto informácie za účelom vytvorenia správ a poskytovanie služieb spojených s pohybom a využitím internetu.
3. Spoločnosť Google môže tiež odovzdávať tieto informácie tretím osobám, pokiaľ k tomu bude zaviazaná na základe právnych predpisov alebo v prípade, že tieto osoby spracovávajú takéto informácie v mene spoločnosti Google.
4. Tieto údaje sú len materiálom k štatistickej analýze a analýze mechanizmov korigovanie systémových chýb. Súbory cookies teda nie sú žiadnym spôsobom spájané s inými údajmi, ktoré nám poskytnete.

B. Protokoly a log súbory

1. Okrem súborov cookies môže internetový obchod zhromažďovať údaje zvyčajne zhromaždené správcovia internetových systémov v rámci tzv. Protokolov a log súborov.
2. Informácie obsiahnuté v protokoloch môžu obsahovať oi. Vašu IP adresu, druh platformy a internetového prehliadača, poskytovateľa internetu a adresu stránky, z ktorej ste vošli do internetového obchodu Kodano.sk
3. Niektoré podstrany v rámci internetového obchodu Kodano.sk a iné prostriedky komunikácie môžu obsahovať tzv. "Web beacons" (tzv. Elektronické obrázky). Web beacons umožňujú doručenia informácií, ako napr. IP adresa počítača, na ktorej ste načítali stránku, na ktorej bol web beacon umiestnený, číslo URL stránky, doba načítania stránky, druh prehliadača, ale aj informácie obsiahnuté v cookies za účelom vyhodnotenia účinnosti našich reklám. Údaje budú archivované a využité na účely štatistickej analýzy a hodnotenie globálneho pohybu užívateľov internetového obchodu Kodano.sk. Tieto údaje nebudú spájané s Vami odovzdanými osobnými údajmi.


VII. K akým účelom sú využívané osobné údaje nepochádzajúce z cookies? Sú niekomu odovzdávané?

1. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete, sú využívané k:
a. uzatvorenie a realizáciu predajnej zmluvy a udelenie našej záruky a realizácie záručných práv,
b. realizáciu objednávok a odoslanie tovaru,
c. vedenie účtovníctva, ktoré nám predpisuje zákon,
d. marketingovým krokom,
e. prijímanie Vašich prípadných výhrad a otázok.

2. Ak to bude potrebné na vykonanie vyššie uvedených činností, Vaše údaje budú odovzdávané iným subjektom. V týchto prípadoch bude počet prenášaných údajov obmedzený na nevyhnutné minimum. Takéto odovzdávanie sa môže odohrať s naším súhlasom na základe uzatvorenej zmluvy a iba tým, ktorí zaistia, že Vaše údaje budú adekvátne chránené a spracovávané v súlade so zákonom. Znamená to, že Vaše osobné údaje sú odovzdávané:
a) kurýrským službám,
b) osobám prevádzkujúcim zberné miesta k výdaju zásielok,
c) platobným systémom.

3. Ak ste obyvateľom Európskej únie, neposkytujeme žiadne Vaše osobné údaje mimo územia Európskeho hospodárskeho priestoru.
4. Ak vyjadrujete súhlas s naším využívaním Vašich osobných údajov za účelom obdržania obchodných informácií (napr. newsletteru), Vaše osobné údaje budú zhromažďované a používané na marketingové účely, tj. na odosielanie informácií o ponukách, akciách atď.
5. Ak nie ste naším zákazníkom a nevyjadrili ste súhlas s odosielaním marketingových informácií e-mailom, SMS alebo telefonicky, sú tieto údaje, ktoré nám odovzdávate (napr. nášmu zamestnancovi alebo konzultanta) priamo, napr. prostredníctvom infolinky, môžu byť nami využité výhradne pre účely kontaktu s Vami a udelenie nevyhnutné pomôcť alebo za účelom realizácie zmluvy uzavretej medzi nami a vami.
6. Ak ste naším zákazníkom, v rámci tzv. oprávnených záujmov Vás môžeme kontaktovať za účelom ponuky vlastných výrobkov. Ak si však neprajete telefonický ani e-mailový kontakt, môžeme Vám zaslať písomné materiály iba prostredníctvom tradičnej pošty alebo zobraziť obrázky v internetovom obchode Kodano.sk po prihlásení. V rámci týchto marketingových krokov personalizuje tiež obsah internetového obchodu, o čom je zmienka v bode V.9.c vyššie.


VIII. Výhrady týkajúce sa spracovania údajov

1. Informujeme, že budeme zhromažďovať IP adresy užívateľov navštevujúcich internetový obchod Kodano.sk, ktoré nám môžu pomôcť pri diagnóze technických problémov so servermi alebo tvorením štatistických analýz (napr. z akého regiónu sme zaznamenali najviac návštev).
2. Údaje získané vyššie uvedeným spôsobom môžu byť použité k administrácii a zdokonalenie internetového obchodu Kodano.sk.
3. Údaje získané vyššie uvedeným spôsobom môžu byť nami odovzdávané ďalším subjektom na vypracovanie štatistiky o použitie internetového obchodu Kodano.sk. V takomto prípade nebudú predané žiadne údaje, ktoré umožňujú Vašu identifikáciu.


IX. Mám prístup k mojim osobným údajom? Môžem odvolať skôr vyjadrený súhlas so zasielaním obchodných informácií?

1. Pamätajte si, že kedykoľvek máte nárok na prístup k Vašim osobným údajom. Môžete zadarmo dostať kópiu nami vlastnených Vašich osobných údajov.
2. Môžete od nás tiež vždy získať informácie na tému:
a. ciele spracovanie Vašich údajov,
b. Júda akého druhu spracovávame,
c. komu odovzdávame Vaše údaje, d. ako dlho plánujeme zachovávať Vaše údaje,
3. Máte nárok k:
a. oprave svojich údajov,
b. odstránenie alebo obmedzenie Vašich údajov, ak už nie sú potrebné na účely, kvôli ktorým ste nám ich poskytli (k realizácii objednávky as tým spojených účtovných a archivačným cieľom), alebo ak ste zrušili súhlas s ich spracovaním alebo podávate námietku proti spracovaniu Vašich údajov na marketingové účely.

4. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať buď odhlásením mailov alebo zasielaním sms správ. Môžete to urobiť dvoma spôsobmi:
a) Môžete odvolať súhlas telefonicky, kontaktom s našou infolinkou: 00420-558712283
b) Odvolanie súhlasu je možné tiež prostredníctvom mailovej správy na adresu: [email protected]
c) V zápätí každej správy, ktorú odosielame v našom newsletteri, sa nachádza deaktivačnou odkaz, pomocou ktorého sa môžete odhlásiť z mailingového zoznamu.
d) Marketingový súhlas (newsletter a upozornenia sms) môžete tiež zrušiť zaznačením príslušnej možnosti v nastavení vášho Účtu v záložke "Upozornenie" v internetovom obchode Kodano.sk.

5. Môžete tiež vzniesť absolútnu námietku voči spracovaniu Vašich údajov na marketingové účely.
6. Od okamihu Vašej akceptácie objednávky, údaje použité na účel jej podania nesmie byť zmenené.
7. Nemožno meniť aj údaje zbierané automaticky.
8. Môžete vykonať zmeny v oblasti Vašich osobných údajov po registrácii, následne po prihlásení do svojho účtu v internetovom obchode, v nastavení Vášho konta.
9. Môžeme odmietnuť odstrániť Vaše údaje, ak sú nevyhnutné pre účely realizácie našich nárokov alebo ochrany pred takýmito nárokmi alebo ak to vyžadujú právne predpisy.


X. Sú moje osobné údaje zabezpečené?

1. Vaše údaje sú nami zaistené použitím organizačných a technických prostriedkov, ktoré sú nutné pre zabránenie riziku porušenia práv alebo slobody.
2. Najmä zabezpečujeme Vaše osobné údaje proti zdieľanie neoprávneným osobám a tiež proti poškodeniu alebo strate.
3. Internetový obchod Kodano.cz je zabezpečený heslami a prístup k nemu majú len oprávnené osoby.
4. Navyše je prietok informácií medzi Vami a internetovým obchodom Kodano.sk šifrovaný.
5. Bezpečnosť zasielanie údajov je zaistená vďaka použitiu protokolu prenosu SSL (Secure Socket Layer v3). SSL spočíva v kódovaní údaje pred odoslaním z Vášho prehliadača a dekódovanie po zaistenom doručení na server obsluhujúci internetový obchod Kodano.sk.
6. Pamätajte si, že vo vlastnom záujme ste povinní chrániť Vaše prihlasovacie údaje k účtu v internetovom obchode Kodano.sk pred zneužitím neoprávnených osôb.


XI. Zodpovednosť za ochranu osobných údajov je v niektorých prípadoch obmedzená?

1. Pamätajte si, že nie sme zodpovední a neručíme za riziko spojené so zverejnením Vášho prihlasovacieho mena alebo hesla k účtu v internetovom obchode Kodano.cz tretím osobám (aj v prípade ich nesprávneho zaistenia) alebo s umožnenie používania Vášho účtu iným spôsobom.
2. Ak ste si všimli, že Váš účet v internetovom obchode Kodano.sk používala neoprávnená osoba, alebo ste si všimli akéhokoľvek iného porušenia bezpečnostných zásad používania internetového obchodu Kodano.sk, informujte nás odoslaním e-mailovej správy na adresu [email protected] alebo na telefón: 00420-558712283
3. Tento dokument (Zásady ochrany osobných údajov) sa netýka služieb alebo produktov subjektov iných ako Kodano.sk a ktoré boli umiestnené v internetovom obchode Kodano.sk na zásadách vzájomnosti alebo neslúžiacich obchodné účely.


XII. Záverečné ustanovenia.

1. Môžete vždy podať sťažnosť na naše zaobchádzanie s Vašimi osobnými údajmi. Sťažnosť sa podáva poverenci Úradu na ochranu osobných údajov.
2. Tieto Zásady ochrany osobných údajov nadobudne platnosť dňa 25.05.2018