Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov v internetovom obchode Kontakto.sk

Obsah

1. Ochrana osobných údajov


Zásady ochrany osobných údajov ustanovujú pravidlá pre zber, spracovanie a využívanie osobných údajov zhromaždených cez Kontakto.sk so sídlom v Českom Těšíne, PSČ 737 11, Hlavná Třída 43 / 34 ( ďalej len internetový obchod ), prevádzkovateľom http://www.kontakto.sk ( ďalej len web stránky ). Internetový obchod vynakladá všetko úsilie a prijíma všetky potrebné opatrenia , aby bolo podľa zákona zaistené Vaše súkromie a ochrana osobných údajov ako pri využívaní týchto stránok, tak pri nakupovaní v internetovom obchode.

2. Ktoré údaje sú automaticky zhromažďované počas navštívenia webovej stránky?


Náš internetový obchod automaticky nebude zbierať údaje s výnimkou údajov uvedených v súboroch cookies počas samotného navštívení týchto stránok. Cookies sú malé textové súbory odoslané z internetového obchodu a uložené na vašom počítači. Obsahujú niektoré informácie týkajúce sa vášho používania webových stránok a internetového obchodu. V e-shope sú cookies používané prevádzkovateľom stránok preto, že poskytujú možnosť dať Vám zaujímavé informácie počas nákupného procesu - napr. pre ukladanie vykonaných nákupov.

Cookies používané v internetovom obchode môžu byť dočasné, alebo trvalé. Dočasné cookies sú odstránené v okamihu, keď zatvorite prehliadač. Trvalé cookies sú na konci používanie webu uložené a slúži na ukladanie informácií ako je napríklad heslo, alebo prihlasovacie meno, čím sa dosiahne rýchlejšieho a jednoduchšieho využitie webovej stránky. V každom prípade môžete zabrániť inštalácii cookies, alebo cookies súbory môžete natrvalo odstrániť pomocou príslušnej voľby vo vašom prehliadači. V prípade problémov odporúčame vo vašom prehliadači použiť súbory pomocníka, alebo sa obráťte priamo na podporu nainštalovaného prehliadača.

Okrem cookies súborov môže internetový obchod tiež zbierať údaje, ktoré sa obvykle zhromažďujú správcom systému ako súčasť tzv. súborov protokolu. Informácie obsiahnuté v týchto protokoloch môžu obsahovať vašu IP adresu, typ prehliadača, typ platformy , alebo adresu stránky, z ktorej ste došli na web.

Niektoré stránky v rámci webu môžu obsahovať aj tzv. web beacon . Sú to elektronické obrázky, ktoré umožňujú získať informácie, ako napr. IP počítača, na ktorom je stránka načítaná, číslo URL stránky, čas načítania stránky, typ browsera a informácie obsiahnuté v cookies , ktoré majú za cieľ zhodnotiť účinnosť našej reklamy. Údaje sú archivované a použité na účely štatistickej analýzy a na vyhodnotenie celkového využívaniu webu. Tieto údaje sú kombinované s údajmi, ktoré užívatelia sami poskytnú. 

3. Ktoré údaje sú zhromažďované pri registrácii a nákupoch v internetovom obchode? 


Internetový obchod bude od Vás prostredníctvom webu, alebo pomocou iných foriem komunikácie zhromažďovať v prípade registrácie a nákupu nasledujúce osobné údaje: 1.) meno a priezvisko, 2.) adresu trvalého pobytu, 3.) doručovaciu adresu, ak sa líši od adresy trvalého pobytu 4.) e - mailovú adresu, 5.) telefónne číslo. Podanie týchto údajov je úplne dobrovoľné, ale nevyhnutné pre registráciu a nákup na tomto webe. Okrem toho môžete e - shopu povoliť zhromažďovať informácie o platbách on - line. Podávanie týchto informácií je dobrovoľné a vyžaduje Váš súhlas, ktorý je nevyhnutný k realizácii tejto možnosti. Zdôrazňujeme, že ak nebudete chcieť platiť on - line, tieto informácie nemusíte poskytovať. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich ochranu. K tomu môžete využiť nastavenia v rámci vášho účtu, na e - mailovej adrese kontakt@kontakto.sk, alebo na telefónnom čísle +420 558 712 283

4. Marketing internetového obchodu 


Ak dáte súhlas prostredníctvom e - mailu, alebo telefonicky, bude vám zasielaný newsletter, alebo ďalšie marketingové produkty. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný. 

5. Zverejňovanie informácií tretím stranám 


Aby bolo možné vykonať on - line obchod, je potrebné poskytnúť vaše údaje kuriérskej službe, prípadne platobným systémom. V týchto prípadoch je množstvo odovzdávaných informácií obmedzené na minimum. Ak chcete zrušiť váš súhlas s poskytovaním osobných údajov v prípade týchto subjektov, zašlite prosím údaje na adresu kontakt@kontakto.sk. Okrem toho môžu byť vami poskytnuté informácie oznamovať, ak to vyžaduje zákon, orgánom verejnej správy a úverovým inštitúciám ( ak budete žiadať o úver pri nákupe ). 

6. Bezpečnostné požiadavky 


Náš internetový obchod vynakladá všetko úsilie k ochrane vašich dát a chráni ich pred zneužitím treťou stranou. Používame najbezpečnejší servery, pripojenie a aktualizácie pre ochranu vašich dát. Všetky transakcie potrebné na výkon elektronického platobného styku prechádzajú cez zabezpečené šifrované spojenie. Toto všetko môže byť nedostatočné , ak aj vy nebudete zachovávať bezpečnostné pravidlá. Najmä je potrebné nikomu neposkytovať užívateľské meno a heslo, ktoré používate na našich stránkach. Vezmite prosím na vedomie, že s výnimkou prihlásenie po vás systém nebude tieto informácie požadovať. Aby sa zabránilo zneužitiu vášho účtu, zakaždým sa na konci návštevy nášho webu odhláste. 

7. Ako môžete využiť svoje právo pri nakladaní s Vašimi osobnými údajmi? 


Na našich stránkach máte kedykoľvek po prihlásení ( pomocou e - mailu, telefónneho čísla a hesla ) možnosť prezerať a upravovať vaše dáta. Ak ste zabudli heslo, alebo máte iné problémy s prihlásením, kontaktujte nás na adrese : kontakt@kontakto.sk. Ďalej máte právo žiadať informácie o obsahu vašich uložených osobných dát a zmenu, opravu, doplnenie, aktualizovanie, zablokovanie, alebo vymazanie vašich údajov. Máte možnosť vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov na marketingové účely. Ak chcete čokoľvek z tohto urobiť, kontaktujte nás na adrese kontakt@kontakto.sk.

8. Odkazy na webové stránky iných prevádzkovateľov 


Na našej webovej stránke môžu byť odkazy aj na iné weby. Tieto sú nezávislé na našej stránke a nie sú nijako ovplyvnené, ani nemajú nič spoločné s naším internetovým obchodom. Takéto stránky môžu mať svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov. Odporúčame si ich prečítať, pretože internetový obchod nie je v žiadnom prípade zodpovedný za nakladanie s údajmi na týchto stránkach.

9. Otázky a kontakty pri správe osobných údajov 


Všetky otázky a problémy, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov, smerujte na e - mail: kontakt@kontakto.sk 

10. Použitie sieťovej analýzy 


Na internetovej stránke Kontakto.sk je používaný systém sieťovej analýzy Google Analytics, ktorý pomocou súborov cookies umožňuje vytváranie používateľských profilov pod pseudonymom. Tento systém sa používa za účelom neustáleho zlepšovania služieb.