× 

Originálné produkty

Predávame iba originálne výrobky veľkých výrobcov okuliarových rámov, nie od neznámych malých firiem.

Nakupujeme od oficiálnych predstaviteľov týchto firiem.

V prípade akejkoľvek reklamácie, je tovar ihneď odovzdaný výrobcovi, čo skracuje dobu reklamácie.

Náš bohato zásobený centrálny sklad je priebežne dopĺňaný novým tovarom.